نمونه کارهای ما

کیفیت و گرافیک منحصر به فرد، سرعت و امنیت، پاسخ ما به اعتماد شماست.

سایت افزایش ممبر تلگرام

سایت افزایش ممبر تلگرام

سفارش دهنده : سایت افزایش ممبر تلگرام
تاریخ تحویل : 98/04/19
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : membertelegrame.ir
وضعیت :
مرکز سیستم های مدرن امنیتی حفاظتی نگهبان

مرکز سیستم های مدرن امنیتی حفاظتی نگهبان

سفارش دهنده : مرکز سیستم های مدرن امنیتی حفاظتی نگهبان
تاریخ تحویل : 98/04/12
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : negahban-co.com
وضعیت :
سایت اشتراک ویدئو ویبین

سایت اشتراک ویدئو ویبین

سفارش دهنده : سایت اشتراک ویدئو ویبین
تاریخ تحویل : 98/04/09
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : wibin.ir
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی فرش کاشانمهر

فروشگاه اینترنتی فرش کاشانمهر

سفارش دهنده : فروشگاه اینترنتی فرش کاشانمهر
تاریخ تحویل : 98/03/20
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : kashan-mehr.com
وضعیت :
فروشگاه لوازم خانگی بختاز

فروشگاه لوازم خانگی بختاز

سفارش دهنده : فروشگاه لوازم خانگی بختاز
تاریخ تحویل : 98/04/01
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : *******
وضعیت :
وب سایت رسمی آقای رضا سپاسیان

وب سایت رسمی آقای رضا سپاسیان

سفارش دهنده : آقای رضا سپاسیان
تاریخ تحویل : 98/03/19
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : rezasepasian.com
وضعیت :
آموزشگاه نقاشی ققنوس

آموزشگاه نقاشی ققنوس

سفارش دهنده : آموزشگاه نقاشی ققنوس
تاریخ تحویل :
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : qoqnusart.ir
وضعیت :
مجتمع قالبسازی آنلاین

مجتمع قالبسازی آنلاین

سفارش دهنده : مجتمع قالبسازی آنلاین
تاریخ تحویل : 98/02/23
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : ghalebyar.com
وضعیت :
مدرسه اینترنتی نویان

مدرسه اینترنتی نویان

سفارش دهنده : مدرسه اینترنتی نویان
تاریخ تحویل :
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : *******
وضعیت :
آکادمی فرش نویان

آکادمی فرش نویان

سفارش دهنده : آکادمی فرش نویان
تاریخ تحویل :
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : carpetacademy.com
وضعیت :
شرکت تولیدی دکوراسیون ایده چوب

شرکت تولیدی دکوراسیون ایده چوب

سفارش دهنده : شرکت تولیدی دکوراسیون ایده چوب
تاریخ تحویل : 98/11/22
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : ideechoob.com
وضعیت :
شرکت سجاده فرش سوگند

شرکت سجاده فرش سوگند

سفارش دهنده : شرکت سجاده فرش سوگند
تاریخ تحویل : 97/11/08
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : sogandcarpet.com
وضعیت :
شرکت فرش هورام

شرکت فرش هورام

سفارش دهنده : شرکت فرش هورام
تاریخ تحویل : 97/11/01
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : huramcarpet.com
وضعیت :
شرکت اندیشه سازان راهبردی نویان

شرکت اندیشه سازان راهبردی نویان

سفارش دهنده : شرکت اندیشه سازان راهبردی نویان
تاریخ تحویل : 97/10/22
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : https://www.noyanteam.com/
وضعیت :
شرکت فرش جم

شرکت فرش جم

سفارش دهنده : شرکت فرش جم
تاریخ تحویل : 97/10/08
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : jamcarpetco.com
وضعیت :
شرکت آلیاژگستر هامون

شرکت آلیاژگستر هامون

سفارش دهنده : شرکت آلیاژگستر هامون
تاریخ تحویل : 97/10/01
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : halyco.ir
وضعیت :
شرکت آبرون کشت باستان

شرکت آبرون کشت باستان

سفارش دهنده : شرکت آبرون کشت باستان
تاریخ تحویل : 97/09/25
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : *******
وضعیت :
فروشگاه شرکت زرباف تهران

فروشگاه شرکت زرباف تهران

سفارش دهنده : فروشگاه شرکت زرباف تهران
تاریخ تحویل : 97/09/28
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : *******
وضعیت :
سایت و اپلیکیشن استاک

سایت و اپلیکیشن استاک

سفارش دهنده :
تاریخ تحویل : 97/09/11
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : stockisho.com
وضعیت :
شرکت فرش نگین مشهد

شرکت فرش نگین مشهد

سفارش دهنده : شرکت فرش نگین مشهد
تاریخ تحویل : 97/09/05
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : negincarpetkashan.com
وضعیت :
مهد فرش مهدیان

مهد فرش مهدیان

سفارش دهنده : مهد فرش مهدیان
تاریخ تحویل : 97/08/19
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : mahdiancarpet.com
وضعیت :
سامانه رزرواسیون روبین

سامانه رزرواسیون روبین

سفارش دهنده : سامانه رزرواسیون روبین
تاریخ تحویل : 97/08/12
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : robinapp.ir/
وضعیت :
استدیو عکاسی نجارزاده

استدیو عکاسی نجارزاده

سفارش دهنده : استدیو عکاسی نجارزاده
تاریخ تحویل : 97/08/01
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : *******
وضعیت :
شرکت فرش کالین

شرکت فرش کالین

سفارش دهنده : شرکت فرش کالین
تاریخ تحویل : 97/07/30
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : calincarpet.com
وضعیت :
شرکت فرش آینده

شرکت فرش آینده

سفارش دهنده : شرکت فرش آینده
تاریخ تحویل : 97/07/19
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : ayandehcarpet.com
وضعیت :
شرکت فرش حریرگل مشهد

شرکت فرش حریرگل مشهد

سفارش دهنده : شرکت فرش حریرگل مشهد
تاریخ تحویل : 97/07/15
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : harircarpet.com
وضعیت :
شرکت تکتاز تجهیزکاران آرمیناد

شرکت تکتاز تجهیزکاران آرمیناد

سفارش دهنده : شرکت تکتاز تجهیزکاران آرمیناد
تاریخ تحویل : 97/07/07
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : arminad.com
وضعیت :
گروه صنعتی داناکدنگار تهران

گروه صنعتی داناکدنگار تهران

سفارش دهنده : گروه صنعتی داناکدنگار تهران
تاریخ تحویل : 97/07/04
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : danaindustrialgroup.com
وضعیت :
سایت شرکت بین المللی تولیدات مواد شیمیایی

سایت شرکت بین المللی تولیدات مواد شیمیایی

سفارش دهنده : شرکت بین المللی تولیدات مواد شیمیایی
تاریخ تحویل : 97/06/22
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : arlabchem.com
وضعیت :
فروشگاه فرش شیک

فروشگاه فرش شیک

سفارش دهنده : فروشگاه فرش شیک
تاریخ تحویل : 97/06/30
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : *******
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی فرش شادمان

فروشگاه اینترنتی فرش شادمان

سفارش دهنده : فروشگاه اینترنتی فرش شادمان
تاریخ تحویل :
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : shadmancarpet.com
وضعیت :
شرکت مشکات انرژی

شرکت مشکات انرژی

سفارش دهنده : شرکت مشکات انرژی
تاریخ تحویل : 97/05/30
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : meshkatenergy.com
وضعیت :
پایگاه اطلاع رسانی شهدای ناجا

پایگاه اطلاع رسانی شهدای ناجا

سفارش دهنده : شهدای نیرو انتظامی کل کشور
تاریخ تحویل : 97/03/22
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : shohadanaja.com
وضعیت :
شرکت فرش زرگل

شرکت فرش زرگل

سفارش دهنده : شرکت فرش زرگل
تاریخ تحویل : 97/03/06
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : zargolcarpet.com
وضعیت :
کارت ویزیت؛ تبلیغات رایگان و هدفمند مشاغل

کارت ویزیت؛ تبلیغات رایگان و هدفمند مشاغل

سفارش دهنده : کارت ویزیت
تاریخ تحویل : 97/02/22
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : https://www.kashan-mehr.com/
وضعیت :
شرکت فرش عمارت

شرکت فرش عمارت

سفارش دهنده : شرکت فرش عمارت
تاریخ تحویل :
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : emaratcarpet.com
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی بازاربیوتی

فروشگاه اینترنتی بازاربیوتی

سفارش دهنده : فروشگاه اینترنتی بازاربیوتی
تاریخ تحویل : 1398/06/03
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : bazzarbeauty.com
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی فرش مهرگان

فروشگاه اینترنتی فرش مهرگان

سفارش دهنده : فروشگاه اینترنتی فرش مهرگان
تاریخ تحویل : 1397/02/23
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : mehregancarpet.ir
وضعیت :
شرکت تولیدی گرمای کویر

شرکت تولیدی گرمای کویر

سفارش دهنده : شرکت تولیدی گرمای کویر
تاریخ تحویل : 97/02/22
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : garmayekavir.ir
وضعیت :
شرکت سجاده باف زرین بافت

شرکت سجاده باف زرین بافت

سفارش دهنده : شرکت سجاده باف زرین بافت
تاریخ تحویل : 97/02/20
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : zarinbaft.com
وضعیت :
شرکت گلیم و فرش آوادیس

شرکت گلیم و فرش آوادیس

سفارش دهنده : شرکت گلیم و فرش آوادیس
تاریخ تحویل : 1397/01/15
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : avadiscarpet.com
وضعیت :
شرکت تولیدات گلاب و عرقیجات سیناشهد

شرکت تولیدات گلاب و عرقیجات سیناشهد

سفارش دهنده : شرکت تولیدات گلاب و عرقیجات سیناشهد
تاریخ تحویل : 1396/12/26
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : *******
وضعیت :
مرکز تخصصی زبان های خارجه اشراق

مرکز تخصصی زبان های خارجه اشراق

سفارش دهنده : مرکز تخصصی زبان های خارجه اشراق
تاریخ تحویل : 1396/12/05
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : eshragh-ins.com
وضعیت :
کانون هماهنگی دانش ، صنعت و بازار فرش دستباف

کانون هماهنگی دانش ، صنعت و بازار فرش دستباف

سفارش دهنده : انجمن کانون فردا زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تاریخ تحویل : 1396/11/20
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : kanoonefarda.com
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی گلاب و عرقیجات اویی

فروشگاه اینترنتی گلاب و عرقیجات اویی

سفارش دهنده : مرکز تولیدات محصولات اویی
تاریخ تحویل : 1396/11/14
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : *******
وضعیت :
وب سایت گردشگری Lets Go DESERT

وب سایت گردشگری Lets Go DESERT

سفارش دهنده : مجموعه گردشگری کویر
تاریخ تحویل : 1397/02/20
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : http://letsgodesert.com
وضعیت :
شرکت فرش سورنا

شرکت فرش سورنا

سفارش دهنده : شرکت فرش سورنا
تاریخ تحویل : 1396/10/15
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : http://sorenacarpet.com
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی مدرن فرش

فروشگاه اینترنتی مدرن فرش

سفارش دهنده : مدرن فرش
تاریخ تحویل : 1396/12/20
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery, SEO
آدرس سایت : https://www.modernfarsh.com
وضعیت :
مراسم آنلاین: پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

مراسم آنلاین: پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور

سفارش دهنده : مراسم آنلاین
تاریخ تحویل : 1396/05/1
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery, SEO
آدرس سایت : https://marasemonline.com/
وضعیت :
کاشان موزیک: پایگاه اینترنتی موسیقی و مداحی

کاشان موزیک: پایگاه اینترنتی موسیقی و مداحی

سفارش دهنده : تیم کاشان موزیک
تاریخ تحویل : 1396/10/30
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : ********
وضعیت :
سامانه مدیریت و داوری کنفرانس، سمینار و همایش

سامانه مدیریت و داوری کنفرانس، سمینار و همایش

سفارش دهنده : سامانه مدیریت و داوری کنفرانس، سمینار و همایش
تاریخ تحویل : 1396/01/15
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : http://modiriatseminar.ir
وضعیت :
گروه اتوماسیون صنعتی فرزانگان (فایکو)

گروه اتوماسیون صنعتی فرزانگان (فایکو)

سفارش دهنده : گروه اتوماسیون صنعتی فرزانگان (فایکو)
تاریخ تحویل : 1394/9/24
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript,jQuery, PHP
آدرس سایت : http://www.faico.ir
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی فوژان

فروشگاه اینترنتی فوژان

سفارش دهنده : فروشگاه اینترنتی فوژان
تاریخ تحویل : 1394/02/17
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, ASP.Net
آدرس سایت : http://www.fujan.ir
وضعیت :
سایت رسمی هیئت عشاق الحیدر

سایت رسمی هیئت عشاق الحیدر

سفارش دهنده : سایت رسمی هیئت عشاق الحیدر
تاریخ تحویل : 1394/12/25
مهارت های بکار رفته : سایت رسمی هیئت عشاق الحیدر
آدرس سایت : http://www.heiatnama.ir
وضعیت :
شرکت فرش خاطره کویر کاشان

شرکت فرش خاطره کویر کاشان

سفارش دهنده : شرکت فرش خاطره کویر کاشان
تاریخ تحویل : 1393/2/8
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, ASP.Net
آدرس سایت : http://www.KhaterehKavir.ir
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی فرش پارسی فرش

فروشگاه اینترنتی فرش پارسی فرش

سفارش دهنده : مجموعه پارسی فرش
تاریخ تحویل : 1396/11/27
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : http://www.parsifarsh.com
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی آیتم ایکس

فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی آیتم ایکس

سفارش دهنده : فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی آیتم ایکس
تاریخ تحویل : 1394/01/16
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت : *******
وضعیت :
فتوبلاگ طوبی

فتوبلاگ طوبی

سفارش دهنده : فتوبلاگ طوبی
تاریخ تحویل : 1394/12/15
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript,jQuery, PHP
آدرس سایت : http://www.toba-art.ir
وضعیت :
شرکت سجاده باف (خورشید اردهال)

شرکت سجاده باف (خورشید اردهال)

سفارش دهنده : شرکت خورشید اردهال
تاریخ تحویل : 1396/07/15
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery, SEO
آدرس سایت : http://www.carpetmosque.com
وضعیت :
شرکت ابزار تونل پیشرو

شرکت ابزار تونل پیشرو

سفارش دهنده : شرکت ابزار تونل پیشرو
تاریخ تحویل : 1394/10/11
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت : http://www.atp-co.org
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی بازار کاشان

فروشگاه اینترنتی بازار کاشان

سفارش دهنده : فروشگاه اینترنتی بازار کاشان
تاریخ تحویل : 1393/9/24
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت :
وضعیت :
شرکت گلاب و عرقیجات مهران

شرکت گلاب و عرقیجات مهران

سفارش دهنده : شرکت گلاب و عرقیجات مهران
تاریخ تحویل : 1394/11/1
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت : http://www.mehrangolab.com
وضعیت :
وب سایت دکتر سید مجید اخوان حجازی

وب سایت دکتر سید مجید اخوان حجازی

سفارش دهنده : دکتر سید مجید اخوان حجازی
تاریخ تحویل : 1395/09/09
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : http://akhavanhejazi.ir
وضعیت :
شرکت گلیم اصیل

شرکت گلیم اصیل

سفارش دهنده : شرکت گلیم فرش اصیل
تاریخ تحویل : 1397/01/20
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery, SEO
آدرس سایت : http://www.glimasil.com
وضعیت :
سیستم جامع ارتباط با مشتریان، انبار و حسابداری

سیستم جامع ارتباط با مشتریان، انبار و حسابداری

سفارش دهنده : شرکت نوین تهویه کاشان
تاریخ تحویل : 1394/2/7
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, ASP.NET
آدرس سایت :
وضعیت :
سامانه نتورک مارکتینگ بیمه های کوثر

سامانه نتورک مارکتینگ بیمه های کوثر

سفارش دهنده : نمایندگی بیمه کوثر تهران
تاریخ تحویل : 1396/01/15
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت :
وضعیت :
بازارچه فروشگاه های اینترنتی سپید

بازارچه فروشگاه های اینترنتی سپید

سفارش دهنده : تیم بازار سپید، تحت حمایت اداره بهزیستی
تاریخ تحویل : 1396/06/05
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت :
وضعیت :
شرکت معماری کریاس سازه ایساتیس

شرکت معماری کریاس سازه ایساتیس

سفارش دهنده : شرکت معماری کریاس سازه ایساتیس
تاریخ تحویل : 1396/03/07
مهارت های بکار رفته : ASP.NET,, SQL Server, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : ******
وضعیت :
فروشگاه جهان خواب

فروشگاه جهان خواب

سفارش دهنده : فروشگاه جهان خواب
تاریخ تحویل : 1393/7/2
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, ASP.Net
آدرس سایت : http://www.jahankhab.ir
وضعیت :
طراحی قالب دانشگاه دولتی یاسوج

طراحی قالب دانشگاه دولتی یاسوج

سفارش دهنده : دانشگاه دولتی یاسوج
تاریخ تحویل : 1394/9/1
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap
آدرس سایت : http://www.yu.ac.ir/
وضعیت :
شرکت چاپ و بسته بندی کیان مهر

شرکت چاپ و بسته بندی کیان مهر

سفارش دهنده : شرکت چاپ و بسته بندی کیان مهر
تاریخ تحویل : 1392/6/15
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP
آدرس سایت : http://www.KianMehrCo.com
وضعیت :
وب سایت شخصی خطاط استاد بهروز مرادی

وب سایت شخصی خطاط استاد بهروز مرادی

سفارش دهنده : استاد بهروز مرادی
تاریخ تحویل : 1396/03/02
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت :
وضعیت :
اطلاعات بورس مشارکت های مردمی

اطلاعات بورس مشارکت های مردمی

سفارش دهنده : مجموعه آزاد بورس
تاریخ تحویل : 1396/05/25
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت : http://azadbourse.ir
وضعیت :
فرش دستبافت کاشان

فرش دستبافت کاشان

سفارش دهنده : فرش دستبافت کاشان
تاریخ تحویل : 1393/6/10
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت : http://www.farshdastbaft.com
وضعیت :
سیستم جامع آموزشی مجتمع فنی ایران

سیستم جامع آموزشی مجتمع فنی ایران

سفارش دهنده : سیستم جامع آموزشی مجتمع فنی ایران
تاریخ تحویل : 1393/4/1
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, ASP.Net
آدرس سایت : http://www.MFIran.ir
وضعیت :
شرکت گردشگری آریا سیلک باستان

شرکت گردشگری آریا سیلک باستان

سفارش دهنده : شرکت گردشگری آریا سیلک باستان
تاریخ تحویل : 1393/5/18
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, ASP.Net
آدرس سایت : http://www.ariasialk.ir
وضعیت :
موسسه ترک اعتیاد پیام رهایی

موسسه ترک اعتیاد پیام رهایی

سفارش دهنده : موسسه ترک اعتیاد پیام رهایی
تاریخ تحویل : 1393/2/7
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت : http://www.payamrahaei.ir
وضعیت :
سایت رسمی شورای علی آباد

سایت رسمی شورای علی آباد

سفارش دهنده : شورای علی آباد
تاریخ تحویل : 1393/1/25
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, ASP.Net
آدرس سایت : http://www.aliabadkavir.ir
وضعیت :
اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان

اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان

سفارش دهنده : اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان
تاریخ تحویل : 1393/3/11
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت : http://www.KashanSport.ir
وضعیت :
شرکت خشبوصدف (تم تم)

شرکت خشبوصدف (تم تم)

سفارش دهنده : شرکت خشبوصدف (تم تم)
تاریخ تحویل : 1396/02/01
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت :
وضعیت :
شرکت بهینه سازان صنعتی کاشان

شرکت بهینه سازان صنعتی کاشان

سفارش دهنده : شرکت بهینه سازان صنعتی کاشان
تاریخ تحویل : 1395/11/10
مهارت های بکار رفته : PHP Laravel, Bootstrap, jQuery
آدرس سایت :
وضعیت :
خانه هنر پلان 3

خانه هنر پلان 3

سفارش دهنده : خانه هنر پلان 3
تاریخ تحویل : 1393/3/13
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت :
وضعیت :
شرکت فرش سیلک

شرکت فرش سیلک

سفارش دهنده : شرکت فرش سیلک
تاریخ تحویل : 1395/10/16
مهارت های بکار رفته : PHP, Bootstrap, jQuery, SEO
آدرس سایت : http://sialkfarsh.com
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی کاشاپ

فروشگاه اینترنتی کاشاپ

سفارش دهنده : فروشگاه اینترنتی کاشاپ
تاریخ تحویل : 1394/4/22
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت :
وضعیت :
سایت رسمی مهندس سید احمد جهانتاب

سایت رسمی مهندس سید احمد جهانتاب

سفارش دهنده : مهندس سید احمد جهانتاب
تاریخ تحویل : 1394/11/27
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap
آدرس سایت :
وضعیت :
فروشگاه اینترنتی عطر و ادکلن بلوچ

فروشگاه اینترنتی عطر و ادکلن بلوچ

سفارش دهنده : فروشگاه اینترنتی عطر و ادکلن بلوچ
تاریخ تحویل : 1393/10/10
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت :
وضعیت :
مجمع علمی فرهنگی حضرت ولیعصر (عج)

مجمع علمی فرهنگی حضرت ولیعصر (عج)

سفارش دهنده : مجمع علمی فرهنگی حضرت ولیعصر (عج)
تاریخ تحویل : 1393/7/18
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت :
وضعیت :
شرکت ساختمانی آتی سازان

شرکت ساختمانی آتی سازان

سفارش دهنده : شرکت ساختمانی آتی سازان
تاریخ تحویل : 1394/3/16
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت :
وضعیت :
خانه تاریخی کمال الملک کاشان

خانه تاریخی کمال الملک کاشان

سفارش دهنده : خانه تاریخی کمال الملک کاشان
تاریخ تحویل : 1393/6/18
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
آدرس سایت :
وضعیت :
شرکت پخش گوشت مرغ و ماهی آزادی

شرکت پخش گوشت مرغ و ماهی آزادی

سفارش دهنده : شرکت پخش گوشت مرغ و ماهی آزادی
تاریخ تحویل : 1393/9/12
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت : http://www.azadico.com
وضعیت :
شرکت فرش ثمین

شرکت فرش ثمین

سفارش دهنده : شرکت فرش ثمین
تاریخ تحویل : 1394/4/7
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت :
وضعیت :
مجتمع تجاری اداری نارنجستان علوی

مجتمع تجاری اداری نارنجستان علوی

سفارش دهنده : مجتمع تجاری اداری نارنجستان علوی
تاریخ تحویل : 1394/6/25
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, ASP.Net
آدرس سایت :
وضعیت :
شرکت فرش اکباتان

شرکت فرش اکباتان

سفارش دهنده : شرکت فرش اکباتان
تاریخ تحویل : 1394/5/7
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت : http://www.ekbatancarpet.com
وضعیت :
شرکت گردشگری لحظه های ماندگار

شرکت گردشگری لحظه های ماندگار

سفارش دهنده : شرکت گردشگری لحظه های ماندگار
تاریخ تحویل : 1392/12/1
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت :
وضعیت :
سفره خانه سنتی یاقوت

سفره خانه سنتی یاقوت

سفارش دهنده : سفره خانه سنتی یاقوت
تاریخ تحویل : 1392/12/26
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap
آدرس سایت :
وضعیت :
کارخانجات ریسندگی و بافندگی سیناتاب

کارخانجات ریسندگی و بافندگی سیناتاب

سفارش دهنده : کارخانجات ریسندگی و بافندگی سیناتاب
تاریخ تحویل : 1393/6/30
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
آدرس سایت : http://www.sinatab.com
وضعیت :
موسسه خیریه ثامن الحجج (عج)

موسسه خیریه ثامن الحجج (عج)

سفارش دهنده : موسسه خیریه ثامن الحجج (عج)
تاریخ تحویل : 1392/9/5
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, ASP.Net
آدرس سایت :
وضعیت :
تولیدی و آموزشگاه طراحی پازیریک

تولیدی و آموزشگاه طراحی پازیریک

سفارش دهنده : تولیدی و آموزشگاه طراحی پازیریک
تاریخ تحویل : 1393/6/25
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت :
وضعیت :
کمپوست سازان

کمپوست سازان

سفارش دهنده : کمپوست سازان
تاریخ تحویل : 1393/1/18
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
آدرس سایت : http://www.compostsazan.ir
وضعیت :
کارخانجات موزائیک سازی جهانگیر

کارخانجات موزائیک سازی جهانگیر

سفارش دهنده : کارخانجات موزائیک سازی جهانگیر
تاریخ تحویل : 1392/2/2
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, ASP.Net
آدرس سایت :
وضعیت :
سازمان اتوبوسرانی شهرستان کاشان

سازمان اتوبوسرانی شهرستان کاشان

سفارش دهنده : سازمان اتوبوسرانی شهرستان کاشان
تاریخ تحویل : 1392/6/5
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript,jQuery, ASP.Net
آدرس سایت : http://www.KashanBus.ir
وضعیت :
هیات ورزش روستایی کاشان

هیات ورزش روستایی کاشان

سفارش دهنده : هیات ورزش روستایی کاشان
تاریخ تحویل : 1394/9/5
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت :
وضعیت :
هیات کشتی شهرستان کاشان

هیات کشتی شهرستان کاشان

سفارش دهنده : هیات کشتی شهرستان کاشان
تاریخ تحویل : 1393/6/1
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت : http://www.kashanwrestling.ir
وضعیت :
هیات دو و میدانی شهرستان کاشان

هیات دو و میدانی شهرستان کاشان

سفارش دهنده : هیات دو و میدانی شهرستان کاشان
تاریخ تحویل : 1393/6/30
مهارت های بکار رفته : HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, PHP
آدرس سایت : http://www.kaao.ir
وضعیت :
 • سایت افزایش ممبر تلگرام سایت افزایش ممبر تلگرام
 • مرکز سیستم های مدرن امنیتی حفاظتی نگهبان مرکز سیستم های مدرن امنیتی حفاظتی نگهبان
 • سایت اشتراک ویدئو ویبین سایت اشتراک ویدئو ویبین
 • فروشگاه اینترنتی فرش کاشانمهر فروشگاه اینترنتی فرش کاشانمهر
 • فروشگاه لوازم خانگی بختاز فروشگاه لوازم خانگی بختاز
 • وب سایت رسمی آقای رضا سپاسیان وب سایت رسمی آقای رضا سپاسیان
 • آموزشگاه نقاشی ققنوس آموزشگاه نقاشی ققنوس
 • مجتمع قالبسازی آنلاین مجتمع قالبسازی آنلاین
 • مدرسه اینترنتی نویان مدرسه اینترنتی نویان
 • آکادمی فرش نویان آکادمی فرش نویان
 • شرکت تولیدی دکوراسیون ایده چوب شرکت تولیدی دکوراسیون ایده چوب
 • شرکت سجاده فرش سوگند شرکت سجاده فرش سوگند
 • شرکت فرش هورام شرکت فرش هورام
 • شرکت اندیشه سازان راهبردی نویان شرکت اندیشه سازان راهبردی نویان
 • شرکت فرش جم شرکت فرش جم
 • شرکت آلیاژگستر هامون شرکت آلیاژگستر هامون
 • شرکت آبرون کشت باستان شرکت آبرون کشت باستان
 • فروشگاه شرکت زرباف تهران فروشگاه شرکت زرباف تهران
 • سایت و اپلیکیشن استاک سایت و اپلیکیشن استاک
 • شرکت فرش نگین مشهد شرکت فرش نگین مشهد
 • مهد فرش مهدیان مهد فرش مهدیان
 • سامانه رزرواسیون روبین سامانه رزرواسیون روبین
 • استدیو عکاسی نجارزاده استدیو عکاسی نجارزاده
 • شرکت فرش کالین شرکت فرش کالین
 • شرکت فرش آینده شرکت فرش آینده
 • شرکت فرش حریرگل مشهد شرکت فرش حریرگل مشهد
 • شرکت تکتاز تجهیزکاران آرمیناد شرکت تکتاز تجهیزکاران آرمیناد
 • گروه صنعتی داناکدنگار تهران گروه صنعتی داناکدنگار تهران
 • سایت شرکت بین المللی تولیدات مواد شیمیایی سایت شرکت بین المللی تولیدات مواد شیمیایی
 • فروشگاه فرش شیک فروشگاه فرش شیک
 • فروشگاه اینترنتی فرش شادمان فروشگاه اینترنتی فرش شادمان
 • شرکت مشکات انرژی شرکت مشکات انرژی
 • پایگاه اطلاع رسانی شهدای ناجا پایگاه اطلاع رسانی شهدای ناجا
 • شرکت فرش زرگل شرکت فرش زرگل
 • کارت ویزیت؛ تبلیغات رایگان و هدفمند مشاغل کارت ویزیت؛ تبلیغات رایگان و هدفمند مشاغل
 • شرکت فرش عمارت شرکت فرش عمارت
 • فروشگاه اینترنتی بازاربیوتی فروشگاه اینترنتی بازاربیوتی
 • فروشگاه اینترنتی فرش مهرگان فروشگاه اینترنتی فرش مهرگان
 • شرکت تولیدی گرمای کویر شرکت تولیدی گرمای کویر
 • شرکت سجاده باف زرین بافت شرکت سجاده باف زرین بافت
 • شرکت گلیم و فرش آوادیس شرکت گلیم و فرش آوادیس
 • شرکت تولیدات گلاب و عرقیجات سیناشهد شرکت تولیدات گلاب و عرقیجات سیناشهد
 • مرکز تخصصی زبان های خارجه اشراق مرکز تخصصی زبان های خارجه اشراق
 • کانون هماهنگی دانش ، صنعت و بازار فرش دستباف کانون هماهنگی دانش ، صنعت و بازار فرش دستباف
 • فروشگاه اینترنتی گلاب و عرقیجات اویی فروشگاه اینترنتی گلاب و عرقیجات اویی
 • وب سایت گردشگری Lets Go DESERT وب سایت گردشگری Lets Go DESERT
 • شرکت فرش سورنا شرکت فرش سورنا
 • فروشگاه اینترنتی مدرن فرش فروشگاه اینترنتی مدرن فرش
 • مراسم آنلاین: پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور مراسم آنلاین: پایگاه اطلاع رسانی مراسم های کل کشور
 • کاشان موزیک: پایگاه اینترنتی موسیقی و مداحی کاشان موزیک: پایگاه اینترنتی موسیقی و مداحی
 • سامانه مدیریت و داوری کنفرانس، سمینار و همایش سامانه مدیریت و داوری کنفرانس، سمینار و همایش
 • گروه اتوماسیون صنعتی فرزانگان (فایکو) گروه اتوماسیون صنعتی فرزانگان (فایکو)
 • فروشگاه اینترنتی فوژان فروشگاه اینترنتی فوژان
 • سایت رسمی هیئت عشاق الحیدر سایت رسمی هیئت عشاق الحیدر
 • شرکت فرش خاطره کویر کاشان شرکت فرش خاطره کویر کاشان
 • فروشگاه اینترنتی فرش پارسی فرش فروشگاه اینترنتی فرش پارسی فرش
 • فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی آیتم ایکس فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی آیتم ایکس
 • فتوبلاگ طوبی فتوبلاگ طوبی
 • شرکت سجاده باف (خورشید اردهال) شرکت سجاده باف (خورشید اردهال)
 • شرکت ابزار تونل پیشرو شرکت ابزار تونل پیشرو
 • فروشگاه اینترنتی بازار کاشان فروشگاه اینترنتی بازار کاشان
 • شرکت گلاب و عرقیجات مهران شرکت گلاب و عرقیجات مهران
 • وب سایت دکتر سید مجید اخوان حجازی وب سایت دکتر سید مجید اخوان حجازی
 • شرکت گلیم اصیل شرکت گلیم اصیل
 • سیستم جامع ارتباط با مشتریان، انبار و حسابداری سیستم جامع ارتباط با مشتریان، انبار و حسابداری
 • سامانه نتورک مارکتینگ بیمه های کوثر سامانه نتورک مارکتینگ بیمه های کوثر
 • بازارچه فروشگاه های اینترنتی سپید بازارچه فروشگاه های اینترنتی سپید
 • شرکت معماری کریاس سازه ایساتیس شرکت معماری کریاس سازه ایساتیس
 • فروشگاه جهان خواب فروشگاه جهان خواب
 • طراحی قالب دانشگاه دولتی یاسوج طراحی قالب دانشگاه دولتی یاسوج
 • شرکت چاپ و بسته بندی کیان مهر شرکت چاپ و بسته بندی کیان مهر
 • وب سایت شخصی خطاط استاد بهروز مرادی وب سایت شخصی خطاط استاد بهروز مرادی
 • اطلاعات بورس مشارکت های مردمی اطلاعات بورس مشارکت های مردمی
 • فرش دستبافت کاشان فرش دستبافت کاشان
 • سیستم جامع آموزشی مجتمع فنی ایران سیستم جامع آموزشی مجتمع فنی ایران
 • شرکت گردشگری آریا سیلک باستان شرکت گردشگری آریا سیلک باستان
 • موسسه ترک اعتیاد پیام رهایی موسسه ترک اعتیاد پیام رهایی
 • سایت رسمی شورای علی آباد سایت رسمی شورای علی آباد
 • اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان
 • شرکت خشبوصدف (تم تم) شرکت خشبوصدف (تم تم)
 • شرکت بهینه سازان صنعتی کاشان شرکت بهینه سازان صنعتی کاشان
 • خانه هنر پلان 3 خانه هنر پلان 3
 • شرکت فرش سیلک شرکت فرش سیلک
 • فروشگاه اینترنتی کاشاپ فروشگاه اینترنتی کاشاپ
 • سایت رسمی مهندس سید احمد جهانتاب سایت رسمی مهندس سید احمد جهانتاب
 • فروشگاه اینترنتی عطر و ادکلن بلوچ فروشگاه اینترنتی عطر و ادکلن بلوچ
 • مجمع علمی فرهنگی حضرت ولیعصر (عج) مجمع علمی فرهنگی حضرت ولیعصر (عج)
 • شرکت ساختمانی آتی سازان شرکت ساختمانی آتی سازان
 • خانه تاریخی کمال الملک کاشان خانه تاریخی کمال الملک کاشان
 • شرکت پخش گوشت مرغ و ماهی آزادی شرکت پخش گوشت مرغ و ماهی آزادی
 • شرکت فرش ثمین شرکت فرش ثمین
 • مجتمع تجاری اداری نارنجستان علوی مجتمع تجاری اداری نارنجستان علوی
 • شرکت فرش اکباتان شرکت فرش اکباتان
 • شرکت گردشگری لحظه های ماندگار شرکت گردشگری لحظه های ماندگار
 • سفره خانه سنتی یاقوت سفره خانه سنتی یاقوت
 • کارخانجات ریسندگی و بافندگی سیناتاب کارخانجات ریسندگی و بافندگی سیناتاب
 • موسسه خیریه ثامن الحجج (عج) موسسه خیریه ثامن الحجج (عج)
 • تولیدی و آموزشگاه طراحی پازیریک تولیدی و آموزشگاه طراحی پازیریک
 • کمپوست سازان کمپوست سازان
 • کارخانجات موزائیک سازی جهانگیر کارخانجات موزائیک سازی جهانگیر
 • سازمان اتوبوسرانی شهرستان کاشان سازمان اتوبوسرانی شهرستان کاشان
 • هیات ورزش روستایی کاشان هیات ورزش روستایی کاشان
 • هیات کشتی شهرستان کاشان هیات کشتی شهرستان کاشان
 • هیات دو و میدانی شهرستان کاشان هیات دو و میدانی شهرستان کاشان
ارتباط با ما

کاشان - میدان امام حسین - ابتدای خیابان ملامحسن - مرکز طراحی سایت کاشان - فناوری اطلاعات آیتیسا

info@itsaco.ir

031-5544-8775

0913-092-9477

ما را در شبکه های اجتماعی هم میتوانید دنبال کنید :)
کانال تلگرام شرکت: telegram.me/itsaco